do.good

Дарение по сметка

Директно дарение към PayPal
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ФОНДАЦИЯ “ТВОРИ ДОБРО”
БФ «ТВОРИ ДОБРО»
Charitable foundation «DO GOOD»
ЕИК/ПИК/ ID: 206 857 272

Седалище и адрес на управление:
България, област Бургас, община Бургас
гр. Бургас, п.к. 8000
ул. Георги Кирков № 16, ет. 2
телефон: +359878675960
електронна поща: dogoodeu@gmail.com

(EUR) IBAN: BG21STSA93000028835484

(USD) IBAN: BG04STSA93000028835499

(GBP) IBAN: BG52STSA93000028835508

(BGN) IBAN: BG66STSA93000028835256

BIC/SWIFT: STSABGSF

Банка: “Банка ДСК” АД /DSK BANK (ЕИК/id 121830616)

Адрес на банка: България, гр.София, ул.”Московска” N19


Председател: ОЛЕГ БОГДЕВИЧ, Литва

Ⓒ 2021 Благотворителна фондация
“Твори Добро”
БФ “ТВОРИ ДОБРО”
България
Област: Бургас, Община: Бургас
Населено място: гр. Бургас, п.к. 8000
ул. Георги Кирков № 16, ет. 2

+359 878 675 960