do.good
Доклади
Данни към 08.05.2022 г
1 247,38€
събран
222,49€
изразходвани за комисионни и данъци
980€
преместен в сиропиталище
Ⓒ 2021 Благотворителна фондация
“Твори Добро”
БФ “ТВОРИ ДОБРО”
България
Област: Бургас, Община: Бургас
Населено място: гр. Бургас, п.к. 8000
ул. Георги Кирков № 16, ет. 2

+359 878 675 960