do.good

Помощ за народа на Украйна

Осигуряваме доставка на стоки от първа необходимост

На 24 февруари 2022 г. светът се промени. За първи път през 21 век войната дойде в Европа. Милиони хора са загубили домовете си. Хиляди жертви са изложени на риск всеки ден. Липсват им храна, лекарства, дрехи. Фондът «Прави добро» покрива всички тези нужди.
Ситуацията може да бъде коригирана. Не оставайте настрана.

Проекти

Ние сме готови да се отчитаме за всеки цент, който харчите

И ние внимателно подбираме заявления за помощ от Украйна
Ⓒ 2021 Благотворителна фондация
“Твори Добро”
БФ “ТВОРИ ДОБРО”
България
Област: Бургас, Община: Бургас
Населено място: гр. Бургас, п.к. 8000
ул. Георги Кирков № 16, ет. 2

+359 878 675 960